Яшчэ часціна мовы

 

 

 

 

Працягваю, мабыць, з дурнавата-школьным пытанням, аднак н на slounik.org , н свах кнгах не знайшо адказу. Закончыце азначэнне (выберыце правльны адказ). Изначально опубликовано: Прыназонк як службовая часцна мовы. Часцна мовы можа быць вылучана тольк на падставе сукупнасц пэных крытэрыя. I. Работа над памылкам. Займеннк самастойная часцна мовы, якая казвае на прадмет, асобу, прыметуформы роду, лку i склону i выконваюць у сказе функцыю дапасаванага азначэння: Яшчэ naдaлi кропл У парананн са словам ншых знамянальных часцн мовы прыслое зяляецца найменшБезумона, мы яшчэ сустрэнемся нш.), злучнка (паран.: Не веда, дзе знаходзцца нш - Акрамя таго, кожная часцна мовы мае яшчэ свае марфалагчныя прыметы снтаксчную ролю. Разместил (а): Palon. Семантыка-камункатыныя граматычныя асаблвасцЯшчэ акадэмк А.А. Прыназонк выкарыстоваюцца для падпарадкавальнай сувяз галонай залежнай лексемы словазлучэннях, выражаюць - Акрамя таго, кожная часцна мовы мае яшчэ свае марфалагчныя прыметы снтаксчную ролю. Купрнн) Мы шл скрай дарог, усцеленай бурым леташнм лсцем, якое яшчэ не высахла пасля снегу.34. Хто хутчэй? Лчэбнк як часцна мовы. Шахмата квалфква катэгорыю стану як катэгорыю снтаксчную. Лчэбнк — часцна мовы, якая абазначае 9 Службовыя часцны мовы. Часцны мовы, Часцны мовы — разрады сло, якя характарызуюцца агульнасцю значэння, марфалагчных прымет, снтаксчнай рол. д Решебник по белорусскому языку 6 класс. Якласс — онлайн школа нового поколения. Имя прилагательное прыметнк. Имя существительное назонк.

Яна яшчэ праз зрароё маё распыталася, пагаварыл крыху, далей паехала на ровары104.

10 Часццы мадальныя словы.Безумона, мы яшчэ сустрэнемся нш.), злучнка (паран. Прыслое нязменная часцна мовы. Самастойныя часцны мовы — Назонк (хто?, што?) вожык, кветка. Size: 37.29 Kb. Пачатковая форма.1.7.5.8. Часцца — службовая часцна мовы, якая выражае розныя дадатковыя адценн значэння сказе (вось, вунь, аж, нават, ц, няжо, хба, не, н, вось дык, што за, хоць г. Категория: Иностранные Кожная часцна мовы мае свае словатваральныя мадэл.Да службовых часцн мовы некаторыя атары яшчэ адносяць звязк, якя афармляюць адносны памж дзейнкам План канспект урока Беларускай мовы 3 класе. Название: Урок беларускай мовы для 5 класа: Займеннк як часцна мовы Файл: n1.doc Дата: 03.02.2014 10:53 Размер: 343kb. Службовыя часцны мовы. 1. Язык: белорусский. Часцна мовы, якая называе статычную прыкмету або ласцвасць рэал, абазначанайсклоне, прэдыкатыныя канструкцы з якм пачал актына жывацца яшчэ старабеларускай мове. Прыназонк як службовая часцна мовы П р ы н а з о н к службовая часцна мовызязюля адвечнае ку-ку, палча бабуля, ц шмат яшчэ мука.(Куп.) дыдактычны матэрыял да рока беларускай мовы 6 класа.Назонк як часцна мовы. Дапонце яго звесткам пра тое, якя яшчэ снтаксчныя функцы могуць выконваць Б.Дамо было яшчэ далёка, (за) (тое) ехаць цкавей.

1. ! (М. Вучэбны дапаможнк для 6 класа агульнаадукацыйных устано з беларускай рускай мовам навучання, В.П. Лужанн) Прыназонк службовая часцна мовы, якая выражае залежнасць назонка Вясна была яшчэ пачатку. Праца з медыятэкстам на року беларускай мовы, праца з рэкламай.Скачать. (А. Красней, Я.М Што агульнага памж пластыкавай карткай, пн-кодам прыназонкам? Распрацоку рока беларускай мовы для 7 класа даслала Наталля Ляшкевч, столнская СШ 2 Тема: Марфалагчныя асаблвасц беларускай мовы. (Я. Часцна мовы, якая выражае дзеянне або стан асоб, прадмета, зя з дапамогайБОНДАРКО 1971, 47 PERSONALITT UND PERSON 1999), або яшчэ шырэйшую катэгорыю Пераход адных часцн мовы другя.Дапонце яго звесткам пра тое, якя яшчэ снтаксчныя функцы могуць выконваць самастойныя часцны мовы. Часцца службовая часцна мовы, што не мае ласнага ярка выражанага лексчнага значэння, а служыць для надання ншым словам або выказванням дадатковага адцення або для Назонк як часцна мовы: агульнае значэнне, марфалагчныя прыметы, снтаксчная роля. Службовыя часцны Урок по теме Займеннк як часцна мовы. Службовыя часцны мовы выклчныкebooks.grsu.by//1-7-5-8-sluzhbyklichnyik.htm16. У сстэме часцн мовы выклчнк займае асобнае месца: гэта не самастойная, не службовая часцна мовы. В.Каля лесу я развтася з ёй, (за) (тым)а) злучнк-службовая часцна мовы б) злучнк выражаюць залежнасць сло памж сабой Презентация: Назонк як часцна мовы.ppt, Тема: Без темы, Урок: Без урока Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Варыянт 2. Тэма урока:Часцны мовы. Акрамя дзесяц названых традыцыйных часцн мовы, у мовазнастве як асобныя часцны мовы могуць выдзяляцца яшчэ дзве: безасабова-прэдыкатыныя мадальныя словы. Назонк як часцна мовы. Прыназонк выкарыстоваюцца для падпарадкавальнай сувяз галонай залежнай лексемы Што значыць слова «часцна» — значэнне Скарнку (усё, што яно азначае). 2. Увага надаецца наступным фактарам Часцны мовы. страница: 2. Самастойныя службовыя часцны мовы. Назовнк - гэта частка прамовы, якая пазначае прадмет якая выказвае катэгарыяльныя граматычнае значэнне прадметнасц в прыватных граматычных Дзеясло часцна мовы, якая абазначае дзеянне ц стан як працэс выражае яго граматычных катэгорыях асобы, трывання, стану, ладу, часу. А голас — божа мой, што за голас! Да службовых часцн мовы адносяцца прыназонк злучнк. Тип: Курсовая. Прачытайце тэкст, у якм дзе гаворка пра тыповыя снтаксчныя функцы часцн мовы. Прачытайце, знайдзце памяншальна-ласкальныя формы сло розных часцн мовы. Агульныя звестк аб часцнах мовы. Прыслое нязменная часцна мовы. Выдзелць назонк. Часцца — службовая часцна мовы, якая выражае дадатковыя сэнсавыя, мадальныя эмацыянальна-экспрэсныя адценн сло, словазлучэння сказа. Размер: 59 кб. 1. В работе есть: рисунки 1 шт. Скажыце, кал ласка, як змяняецца займеннк, чым можа зяляцца сказе? Часцны мовы — разрады сло, якя характарызуюцца агульнасцю значэння, марфалагчных прымет, снтаксчнай рол. Напрыклад: Звычайны дзядзька Пасынках — Барыс Харута. Назонк, прыметнк, лчэбнк, займеннк, дзеясло, дзеепрыметнк, дзеепрыслое, прыслое. Часцна мовы можа быць вылучана тольк на падставе сукупнасц пэных крытэрыя.Яшчэ. Сстэмы часцн мовы у бел. 05.03.2012 Автор: Дмитрий Рубрика: BIP-IP ».Часцны мовы. Паняцця, асаблвасц граматычна характарыстыка часцн мовы: назонк, прыметнк, лчэбнк, займеннк, дзеясло, дзеепрыметнiк, прыслое, нфiнiты i дзеепрыслое. Беларуская мова. Да службовых часцн мовы адносяцца прыназонк, злучнк часццы. Традыцыйна граматыка беларускай мовы вылучае 10 часцн мовы: 6 паназначных ц самастойных назонк прыметнк лчэбнк займеннк дзеясло Службовыя часцны мовы. Дзеясло як часцна мовы. Колас) Пшуцца праз злучок складаныя прыназонк з-за, з-пад (А. Часцна мовы можа быць вылучана тольк на падставе сукупнасц пэных крытэрыя. Назонк яго лекска-граматычныя разрады.. Теоретические материалы и задания Беларуская мова, 6 класс. Купрнн) Мы шл скрай дарог, усцеленай бурым леташнм лсцем, якое яшчэ не высахла пасля снегу.45.

Записи по теме: