Нохчийн халкъан кицанаш

 

 

 

 

Вочу таьхьено буьйцу. (chechenstatus). Вай нохчийн маттахь дукха газеташ, книшкаш т1ехь,Стела1ад журнал т1ехь ду туьйранаш, кицанаш, аларшХ1инца вай хьовсар ду «Ден весет» ц1е йолчу нохчийн халкъан туьйране. Нохчийн орфографин диъ дакъа дуШардар 40. Валарах кхоьруш воцург Нохчийн кицанаш. Ненан сий Instagram photos and videos Нохчийн кицанаш (chechenstatus) Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. Нохчийн кицанаш Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. дийцаp ст-ш йийцитаp къамел. Учебнико хьуна гIо дийр ду нохчийн халкъан барта кхоллараллий, исбаьхьаллин литературий йовза, церан башхаллех кхиа.Iаламат мехала хазна ю халкъан кицанаш. Иза грекийн дош ду, нохчийн маттахь иза нийсаяздар ду. 1926 шарахь араелира Нажаев Ахьмада гулйина "Нохчийн эшарш, дийцарш, кицанаш" цIе йолу книга.Нохчийн областан халкъан дешаран отделехь испекторан болх бо Нажаевс. Аьрга стом санна муьста ма хила — церг тоьхтоьхначо д1атосур ву хьо. Асхаб: Я учусь в чеченской актерской студии «Нахи» в Москве - СО ДОЬШУШ ВУ МОСКВАРА «НАХИ» ЦIЕ ЙОЛЧУ НОХЧИЙН АКТЕРИЙН СТУДЕХЬ.

Б1аьргана гинарг тешаме ду, лергана хезначул. Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. 2. .»Маттах лаьцна дукхе-дукха кицанаш, дийцарш, иллеш дитина вайна вайн дайша. . кхиор нена безам кхиор, нохчийн. Нохчийн кицанаш. Нана Дикачу ненан — дика йо1 хуьлу, хазачу ненан — коча йо1 хуьлу. лаьцна кицанаш далор берашка. Нохчийн кицанаш. 19:23. Нохчийн кицанаш/Чеченские пословицы. Images from Нохчийн кицанаш on instagram.

Iаламат мехала хазна ю халкъан кицанаш.Нохчийн барта кхоллараллехь уггаре мехалчу произведенех ду халкъан иллеш. Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц.Нохчийн кицанаш Photos and Videos. 1. Халкъан кицанаш. Вуно чулацаме а, хьекъале а ду нохчийн кицанаш а, аларш а. Хьовса вай, вайна муха хаьа царах цхьадерш. Махке болчу безамах лаьцна дуккха а дийцарш а, кицанаш а ду нохчийн барта кхоллараллехь.Халкъан кицанаш Учебнико хьуна гIо дийр ду нохчийн халкъан барта кхоллараллий, исбаьхьаллинФольклор (ю) халкъан барта кхолларалла (туьйранаш, иллеш, эшарш, кицанаш, хIетал-металш и дI.кх.). Делахь а, Нохчийн мотт 1амор-иза сан декхар ду! Сочинени «Хьо вина мотт, биц ма бе».Кицанаш: Г1илакх,оьздангалла. 6 247 6 days ago. (НХК-18) Х1окхуьнан а, кхин д1айолчу шифрийн а маь1на далийна, Билгалдаккхаран " Кицанаш" ц1е йолчу декъа т1ехь Динбухка. Цунах лаьцна ду халкъан кица: «Лекхачу ножана хьоькху мох ца эшна».Иза лаьттар ю, нохчийн къам мел деха. Нохчийн кицанаш. Ша леш шен цхьаъ бен воцчу к1анте весет до дас, х1ора шахьарахь 53.5k Followers, 12 Following, 1,288 Posts - See Instagram photos and videos from Нохчийн кицанаш (chechenstatus). 3. Нохчийн кицанаш (Чеченские пословицы) с подстрочным переводом. Published on May 13, 2016. боху нохчийн халкъан мехкарийн цхьана эшарехь.Нохчийн кицанаша а хьоьху вайна хьаша доккха беркат, ниIмат хилар: «Хьаша ца вогIучу керта ирс догIур дац», «Нагахь баттахь цкъа Нохчийн кицанаш chechenstatus. Дуьззина даязде кицанаш. Нохчийн кицанаш (chechenstatus) [similar]. ДогIанан тIадам лаьтта тIе кхаччалц бен тIадам цахилар, - Айхьа йина чIагIо ца йохо а чIагIо ян езаш хилар, - Стаг хийцалуш цахилар стаг гучуволуш хилар Нохчийн кицанаш. (класс шинна декъе йоькъу,толам баьккхинчанна 5 дуьллу). 1,280 posts 53,590 followers 6 following. Учебнико хьуна гIо дийр ду нохчийн халкъан барта кхоллараллий, исбаьхьаллин литературий йовза, церан башхаллех кхиа.Кицанаш Iаламат мехала хазна ю халкъан кицанаш. КИЦАНАШ Махке болчу безамах лаьцна дуккха а дийцарш а, кицанаш а ду нохчийн барта кхоллараллехь.Халкъан кицанаш Жима волуш дуьйна, халкъан барта кхолларалле а, школехь доьшуш исбаьхьаллинАс шуна кицанаш кечдина, аш уьш нохчийн я оьрсийн матте гочдан а, церан маь1на даста а деза. Чулацам: Халкъана 1ЕР-ДАХАРЕХЬ зеделларг даймохк Г1ИЛЛАКХ, оьздангалла дешар, хьекъал, кхетош-кхиор доьзал, гергарчуНохчийн фольклор. Билгалбаха къастамаш. 1алашо: нохчийн халкъан барта кхолларалла йовзийтар цуьнан тайпанаш довзийтар ( кицанаш, х1етал-металш, туьйранаш) нохчийн литературе безам кхоллар. Халкъан кицанаш хаа а деза, царах пайдаэца а беза.Дерриг а дуьненан поэзин хазни чу гIур ду вайн шира лирически иллеш, нохчийн халкъан кхолларалла гойтуш. Нохчийн кицанаш(chechenstatus),Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь,Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. 4. Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц Нохчийн кицанаша хьоьху вайна хьаша доккха беркат, ни1мат хиларЦунах лаьцна ду халкъан дийцар а. Х1окхуьнан а, кхин д1айолчу шифрийн а маь1на далийна, Билгалдаккхаран " Кицанаш" ц1е йолчу декъа т1ехь Динбухка. Нохчийн Кицанашok.ru/marsho95/topic/65560706162703Нохчийн Кицанаш Дика лулахо — тешам, вон лулахо — эшам. Нохчийн кицанаш. Нохчийн кицанаш ( chechenstatus )Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яцSelfieHashtag. Ч1ог1а хьалдолуш ю вайн нохчийн фольклор а (халкъан барта кхолларалла) Дуккха а ду вайн ира аларш, (хьекъале дешнаш) кицанаш, х1етал-металш, халкъан иллеш, эшарш.

Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. Ненан оьг1азло ло санна ю: дуккха а дог1а, амма сиха деша. 1. Нохчийн зудчуьнца ца екхнарг марзо а яц, нохчийн зуда ца 1926 шарахь араелира Нажаев Ахьмада гулйина "Нохчийн эшарш, дийцарш, кицанаш" цIе йолу книга.Нохчийн областан халкъан дешаран отделехь испекторан болх бо Нажаевс. Нохчийн кицанаш Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. перевод: "Хороший сосед — доверие, плохой сосед — поражение". Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. БИИ КУОГ боллушиехьа говр а йолу гал. Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. 25-г1а апрель Нохчийн меттан денца доьзна Нохчийн Республикин куьйгалхочун Кадыров Рамзанан.Халкъан барта кхолларалла Кицанаш ,х1етал - металш. Нанас йина чов лаза ца лозу. нохчийн литература.Къовсам « Угарре а дукха кицанаш хуург» 5 класс. « Шен ненан мотт халкъо сий ойбуш 1алашбаш, Цу халкъан парг1ато цхьаммо а хьошур яц. Шен ненан мотт халкъо, Сий ойбуш, Iалашбахь, Цу халкъан паргIато Цхьаммо а хьошур яц. Бух боцу шелиг хих дузур дац.

Записи по теме: